Công đức xây chùa là không thể nghĩ bàn

Công đức xây chùa, dựng tượng Phật, đúc chuông mang lại phước báu vô biên. Nếu Phật tử có tâm quảng đại đem của cải tài sản làm lợi ích cho tất cả thế gian luôn nghĩ đến sự lợi ích cho nhân sinh thì người đó sẽ được các vị hiền trí khen tặng, hiện tại sống an lạc.
Công đức xây chùa, dựng tượng Phật, đúc chuông mang lại phước báu vô biên. Nếu Phật tử có tâm quảng đại đem của cải tài sản làm lợi ích cho tất cả thế gian luôn nghĩ đến sự lợi ích cho nhân sinh thì người đó sẽ được các vị hiền trí khen tặng, hiện tại sống an lạc.

“Xây chùa, tô tượng, đúc chuông,

Ba công đức ấy thập phương nên làm”

Đó là lời khuyên những Phật tử cùng góp công sức xây dựng chốn an lạc, thanh bình giữa nhân gian để mọi người có cuộc sống tốt đẹp, xây dựng đất nước xã hội an vui và phát triển.

Xây dựng chùa, tạo dựng tượng Phật, đúc chuông trước là để tạo nơi thờ Phật, sau là nơi tu học và là nơi hoằng truyền Phật pháp, cứu độ muôn loài chúng sinh.

Chùa là nơi ký thác tâm hồn của người Phật tử, là nơi tôn nghiêm để che chở tâm hồn. Hơn nữa chùa còn là nơi giữ cho tâm hồn con người được trong sáng, thể hiện đạo đức con người. Giúp Phật tử tìm được sự thanh thản, buông bỏ những khó khăn của cuộc sống và vững bước vượt qua nghịch cảnh.

Công đức xây chùa, dựng tượng, đúc chuông lợi ích vô cùng.

Tạc dựng tượng Phật và tượng Bồ tát bởi cũng mang lại lợi ích vô cùng, bởi hình ảnh các ngài là mẫu người đạo đức thánh thiện, làm lợi ích cho nhiều người và nêu gương sáng cho nhiều thế hệ sau. Nên nghĩ đến hình tượng Phật và tượng Bồ tát mà tạc dựng, cung thỉnh, cúng dường tôn tượng các ngài giúp tâm trí hướng tâm, giải thoát những tác động bên ngoài giúp con người làm lợi ích cho cuộc sống.

Mặc dù chùa là cơ sở vật chất, nhưng không phải để phát triển tham vọng và tội lỗi con người; mà đó là nơi tôn nghiêm để che chở tâm hồn trong sáng cho mọi người và thể hiện đạo đức tu tâm, hướng thiện của nhiều người. Từ nền tảng tốt đẹp như thế, chùa đã trở thành nét đẹp văn hóa của người dân Phật tử và là nơi thanh tịnh để mọi người ký thác tâm linh. Vì thế:

"Xưa trưởng giả trải vàng mua đất

Vì Thế Tôn xây cất đạo tràng

Ngày nay chùa được khang trang

Đều do thiện tín sẵn sàng góp công"

Cúng dường xây dựng chùa dựng tượng phải xuất phát từ tâm lòng thành kính dâng lên Tam Bảo.

Nếu Phật tử có tâm quảng đại đem của cải tài sản làm lợi ích cho tất cả thế gian luôn nghĩ đến sự lợi ích cho nhân sinh thì người đó sẽ được các vị hiền trí khen tặng, hiện tại sống an lạc không có những hối hận, phiền lụy khổ đau và sau khi mạng chung do công hạnh, thiện lành trong sạch đó khiến vị ấy thành tựu được những phước lành ở cảnh giới cao siêu hơn.

Mặc dù vậy, Phật tử chúng ta không nên tự mãn với những phước báo đó, không nên dừng lại nơi hình thức mà chúng ta phải biến những hình thức ấy bằng việc làm cụ thể, nghĩa là chúng ta phải biến phước báo đó thành công đức chúng ta nỗ lực tu tập đoạn trừ tận gốc những phiền não, nhiễm ô của tự thân mình để đạt đến mục tiêu giải thoát. Có như thế thì phước báo và công đức xây chùa, dựng tượng của chúng ta mới thật sự viên mãn. Vậy chúng ta cúng dường tịnh tài tịnh vật xây chùa, vật thí, dầu ít dầu nhiều cũng đều tốt.

Chùa là nơi che chở tâm hồn trong sáng cho Phật tử.

Nhưng quan trọng ở đây là cả 3 giai đoạn, trước khi thí, khi đang thí và sau khi thí Phật tử phải có thiện tâm trong sạch hoan hỷ thì chắc chắn sẽ đem đến phước báo lớn, công đức lớn. Nhất là sau khi thí xong, tâm niệm luôn luôn hoan hỷ tưởng đến phước thiện bố thí ấy thì phước thiện càng tăng trưởng - quả báo vô lượng và lâu dài. Còn chúng ta muốn đạt đến mục đích giải thoát khổ cảnh tử sinh luân hồi thì trong khi thí phải tâm tâm niệm niệm nguyện vọng của mình hướng đến quả vị bồ đề mong thành tựu đạo quả cho mình và cho tất cả chúng sinh.

Ngôi chùa là nơi hiện hữu của ba ngôi Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng. Với công đức xây chùa, dựng tượng, chúng ta có thể hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc như thầy Tổ, ông bà, cha mẹ, anh em, bạn bè… cùng các chúng sinh đang sống trong khổ cảnh, họ đang mong đợi trông chờ phần phước thiện mà mình hồi hướng. Khi họ hoan hỉ phần phước thiện ấy, ngay tức khắc giải thoát khỏi cảnh khổ được tái sinh cảnh thiện giới hưởng mọi sự an lạc.

Như vậy Phật tử chúng ta chớ bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở về việc xây chùa. Việc làm thiện lành này sẽ cho quả báo an lạc lâu dài trong kiếp hiện và những kiếp vị lai. Vậy thì chúng ta không nên do dự nếu có điều kiện tốt thì nên kết duyên, đừng bỏ lỡ cơ hội tốt ấy. 

Minh Tâm (TH) 

Mời quý Phật tử xem thêm video: "Tu thân theo lời Phật dạy":
https://www.youtube.com/watch?v=os_hzdyhHWQ&t=2s