Slide1 Slide2

Kết thúc Ngày Tu An Lạc lần 7

Kết thúc Ngày Tu An Lạc lần 7

Khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 7 đã kết thúc trong niềm hoan hỷ của người tham dự.

Giới Thiệu Khóa Tu Bát Quan Trai Giới

Giới Thiệu Khóa Tu Bát Quan Trai Giới

Bát quan trai giới là giới pháp tu tập dành cho người tại gia thọ trì 8 giới, áp dụng trong một ngày một đêm tại một ngôi chùa, còn gọi là pháp thực tập hạnh xuất gia tu hành một ngày một đêm.

Khóa tu Một Ngày An Lạc

Khóa tu Một Ngày An Lạc

Chùa Bồ Đề tổ chức khóa tu MỘT NGÀY AN LẠC vào mỗi Chủ Nhật đầu tháng. Những ai có nhu cầu tu tập xin đăng ký tham dự Khóa tu, hoặc phổ biến cho người khác cùng tu, đặc biệt đối với tuổi trẻ. Các Phật tử đang tu tập trong các Đạo Tràng Bát Quan Trai, Niệm Phật không nên tham dự.

 
Back to top