Slide1 Slide2


Chùa Bồ Đề

Đăng lúc: Thứ ba - 19/04/2016 21:33 - Người đăng bài viết: admin
Chùa Bồ Đề tọa lạc tại 182 Lê Duẩn (Quốc lộ 14), phường Tân Thành, trung tâm Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Được thành lập từ năm 1957, do những người Phật tử đi xây dựng vùng kinh tế mới tại đây thành lập thuộc vùng đất Cao nguyên miền Trung này. Khi mới thành lập, chùa có diện tích khá rộng. Tuy nhiên, trải qua bao năm tháng khó khăn sau ngày thống nhất đất nước, hiện nay diện tích còn lại của chùa rất hẹp.

Bồ Đề  

Bồ đề, tiếng Phạn là Bodhi, là khái niệm để chỉ cho trí tuệ sáng suốt, trí giác ngộ, sự tỉnh thức, hay sự thấy biết chân thật về bản thể của sự vật hiện tượng hiện diện trong tâm thức của mỗi chúng ta. 

Kết quả hình ảnh cho bồ đề

Bồ đề cũng là sự giải thoát giác ngộ, là mục đích rốt ráo người tu tập, giải thoát khỏi khổ đau, khỏi sinh tử luân hồi và cứu cánh Niết bàn. Mục tiêu của sự tu tập này là loại bỏ ô nhiễm trong tâm để trí tuệ sáng suốt hiển bày.

Trong Phật giáo Nguyên thủy, chữ Bồ đề giống với Niết bàn, là khái niệm để chỉ về sự diệt tận của tham, sân, và si.  

Trong Phật giáo Đại thừa, Bồ đề là trí tuệ không hai (bất nhị) giữa Tam giới và Niết bàn, giữa hạnh phúc và khổ đau, giữa chủ thể và đối tượng, giữa chúng sanh và chư Phật. Do đó, Bồ đề thường được gọi là trí Bát nhã, là Tánh không, Phật tánh, Chân như, Pháp tánh, Như lai tạng…

Bồ Đề Tâm  

Bồ đề tâm (Bodhi-citta) là tâm giác ngộ, tâm tỉnh thức, tâm yêu thương và mong muốn sự giác ngộ đến với mình và người, vượt ra khỏi cái tâm ích kỷ nhỏ nhoi của cá nhân hạn hẹp, là tâm mong cầu sự giác ngộ vì lợi ích cho tất cả chúng sanh.  

Trong Phật giáo, Bồ đề tâm có tầm quan trọng đặc biệt, vì đó là căn bản thiết yếu cho sự giải thoát giác ngộ. Vì muốn thoát ra khỏi khổ đau, trước hết cần phát khởi một cái Tâm Bồ đề để thành tựu giác ngộ. Con đường giác ngộ và giải thoát được mở ra chỉ khi tâm này trở nên vị tha hơn.   

Bồ Đề Thọ  

Kết quả hình ảnh cho bồ đề

Bồ đề thọ (Bodhi tree) là nói về một loài cây linh thiêng với tên khoa học là Ficus religiosa, tiếng Pali là Assattha, hay aśvattha (Sanskrit), dịch âm là Tất-bát-la, là để chỉ cho cái cây nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành tựu Giác ngộ (Enlightenment) tại Bồ đề đạo tràng, Ấn Độ.

Xem tiếp Lịch sử cây Bồ đề chùa Sắc Tứ Khải Đoan.

 
Back to top