Slide1 Slide2


Niệm Phật nuôi lớn công đức như thế nào?

Đăng lúc: Thứ sáu - 06/04/2012 08:29 - Người đăng bài viết: admin
Chúng ta hẵn đã có nhiều phước đức nhân duyên trong quá khứ mới có thể tin hiểu giáo lý Tịnh độ một cách dễ dàng khi mới đầu nghe qua. Đối với gốc rễ của các công đức, trí tuệ và niềm tin là hai thứ có liên hệ mật thiết với nhau.

Vì vậy, niềm tin nhờ sự lý giải Kinh điển và niềm tin nhờ sự thành tâm đều được xem là những bước khởi đầu để đi vào pháp môn Tịnh độ, là nền giáo lý Phật giáo khó tin khó hiểu.

Trong Kinh Di Đà, Đức Phật Thích Ca đã chọn ngài Xá-lợi-phất làm người đối thoại, và Đức Phật đã gọi ngài Xá-lợi-phất đến 38 lần để gây sự chú ý cho thính chúng. Do vì, Xá-lợi-phất là bậc đại trí tuệ trong hàng đệ tử của Phật, vì vậy, công đức của ngài Xá-lợi-phất, đặc biệt là gốc rễ của niềm tin hẵn là rất sâu sắc để ngài thể nhập vào giáo lý Tịnh độ.

Tuy nhiên, nhiều người nghĩ rằng niềm tin phát triển sâu là nhờ tác động của các công đức khác. Theo suy nghĩ đó, tin sâu là do trí tuệ sâu v.v… Thật sự, gốc của niềm tin được nuôi dưỡng trong đó là nhờ sự ‘tiếp nhận’ các công đức của Phật, qua sự nhớ nghĩ về Đức Phật, hay trì niệm danh hiệu Phật trong Tịnh độ Phật giáo.

Pháp thân của Phật có 3 đặc điểm

Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca dạy rằng: “Mỗi Đức Như Lai đều có Pháp giới thân (Dharmadhatukaya) để Ngài có thể nhập vào tâm thức của chúng sanh đang nhớ nghĩ về Ngài. Do đó, khi ta đã cảm nhận được Đức Phật, thì thực sự chính tâm thức của ta có đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp có thể nhìn thấy trong mỗi Đức Phật. Tóm lại, khi tâm ta nhớ nghĩ về Đức Phật, tâm ta trở thành tâm của Phật. Biển tri kiến sâu rộng và chân thật của hết thảy chư Phật xuất phát từ nguồn tâm thức của chúng ta.”

Ngài Thiện Đạo chú giải đoạn kinh này như sau: “Thân Pháp giới được gọi như thế bởi vì có 3 ý nghĩa: tâm Phật là cùng khắp, thân Phật cũng cùng khắp, và thân Phật thì không bị chướng ngại.”

Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu Thân pháp giới của Phật Di Đà, Ngài nói rằng: “Đức Phật A Di Đà có 84 ngàn sắc tướng hoàn hảo; mỗi sắc tướng đều có 84 vẻ đẹp, và mỗi vẻ đẹp đều có 84 ngàn tia sáng. Mỗi tia sáng chiếu ra đến 10 ngàn thế giới, và ở đó Đức Phật bảo hộ và độ trì mà không có loại bỏ một ai đang nhớ nghĩ về Ngài.

Ngài Thiện Đạo giải thích đoạn kinh bằng 3 ý nghĩa như sau:

  1. Tương quan mật thiết. Tâm của Phật Di Đà gần gũi với tất cả những ai xưng tụng danh hiệu của Ngài bởi vì tâm của Ngài là cùng khắp. Khi người hành trì cung kính lễ lạy, xưng tụng và nhớ nghĩ về Ngài, Ngài liền nhìn thấy, nghe thấy và biết đến tức thì.
  2. Thân cận gần gũi. Thân của Phật Di Đà gần gũi với tất cả những ai niệm danh hiệu của Ngài, bởi vì thân Ngài hiện diện khắp mọi nơi. Khi người hành trì mong muốn được nhìn thấy Ngài, Ngài liền hiện ra trước người đó ngay lập tức.
  3. Làm nhân tăng trưởng. Chúng sanh khi niệm danh hiệu Ngài liền gột sạch những nghiệp xấu trong nhiều kiếp quá khứ. Khi họ qua đời, Phật A Di Đà cùng nhiều Thánh chúng tự nhiên xuất hiện để tiếp dẫn họ. Điều này không bị cản trở bởi bất kỳ nghiệp xấu nào, hay ngăn cản họ sanh vào thế giới Tịnh độ của Ngài. Vì thế, việc niệm danh hiệu Ngài được gọi là nhân tăng trưởng vì ánh sáng vô lượng của Ngài không bị ngăn che.”

Thân ánh sáng, nguyện lực, và danh hiệu của Phật Di Đà là một thực thể giống nhau

Đức Phật A Di Đà được gọi là “A Di Đà là vì thân Ngài chứa nhóm tất cả công đức trong Pháp giới.” Điều này có nghĩa rằng tất cả y báo và chánh báo của Ngài bao gồm cả những công đức trong hàng Ngũ Giới, Thập Thiện Giới, công đức của hàng Thanh văn, Bích chi Phật, của tất cả các thánh hiền, của các bậc thánh khắp mười phương, và tất cả chư Phật đều được chứa nhóm trong Pháp thân của Phật Di Đà. Đó là lí do vì sao Ngài được gọi là “Phật Di Đà với thân chứa nhóm tất cả công đức trong Pháp giới.”

Niệm danh hiệu Phật có thể phát ra y báo, chánh báo của Phật một cách tự nhiên, bởi vì danh hiệu của Phật và công đức của Phật đều là những thực thể luôn thay thế cho nhau và không tách rời nhau. Cũng giống như khi bật một ngọn đèn lên, căn phòng tự nhiên bừng sáng, mà kết quả khác không thể có được như thế. Chúng ta chỉ niệm danh hiệu Ngài và tự nhiên phước báo của Ngài có mặt trong ta. Công đức của Phật tự nhiên trở thành của ta.

Dù cho ta biết hay không, tin hay không thì việc niệm danh hiệu Phật có nghĩa là thân ánh sáng của Phật Di Đà sẽ thể nhập vào tâm chúng ta, mang theo tất cả những công đức trang nghiêm chói sáng. Những công đức này sẽ nuôi dưỡng công đức của chúng ta và chuyển hóa những chủng tử bất thiện trong Tàng thức của chúng ta từ một người bình thường trở thành một bậc thánh, có thể khiến chúng ta được sanh vào trong cảnh giới an lạc. Do đó, việc niệm danh hiệu Phật sẽ nuôi lớn công đức của chúng ta. Ngoài ra, trì niệm danh hiệu Phật còn được gọi là sự thực hành nương vào tha lực của Phật, bởi vì tất cả những công đức phước báo là nhờ vào y báo chánh báo của Phật, không phải là của bản thân người niệm.

Nguyện lực và danh hiệu của Phật Di Đà cũng là một thực thể, nhưng khác nhau về mặt biểu hiện. Tin vào Nguyện lực của Phật cũng giống như tin vào danh hiệu của Ngài. Tin vào danh hiệu nghĩa là tin vào sự thực hành niệm Phật. Vì thế, danh hiệu, niềm tin và sự niệm Phật đều là một, nhưng khác nhau về mặt biểu hiện.

Danh hiệu của Phật (thuộc giáo lý) là niềm tin (thuộc lý tưởng), và niềm tin là trì niệm danh hiệu (thực hành). Vì thế, người thực hành không cần phải tìm kiếm niềm tin một khi đã thực hành trì niệm danh hiệu một cách thường xuyên.

TVN.


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
Back to top